მექანიკური სახვეტი მოწყობილობა

ss_matrix900_kehrmaschine_m

.                 Matrix MTX 900