— ტუალეტის ქაღალდი

Scott 354 m, ერთი ფენა. ზომა 0,2 x 354 მ. 6 რულონი

Scott 354 m, ერთი ფენა. ზომა 0,2 x 354 მ. 6 რულონი

Kleenex 600, ორი ფენა. ზომა 600 x (9,5 х 12 სმ) = 72 მ.

Kleenex 600, ორი ფენა. ზომა 600 x (9,5 х 12 სმ) = 72 მ.

Scott 350, ორი ფენა. ზომა 350 x (9,5 х 12 სმ) = 42 მ

Scott 350, ორი ფენა. ზომა 350 x (9,5 х 12 სმ) = 42 მ

Scott 600, ორი ფენა. ზომა 600 x (9,5 х 12 სმ) = 72 მ.

Scott 600, ორი ფენა. ზომა 600 x (9,5 х 12 სმ) = 72 მ.