Room care R2 conc -Diversey

7510340ბრენდი: Diversey — სრეცხი საშუალებები

აღწერილობა:
უნივერსლაური სარეცხი საშუალება წყალგამძლე ზედაპირებისათვის და იატაკისათვის. აშორებს სხვადსხვა დაბინძურებას წყალგამძლე ზედაპირიდან, აქვს სასიამოვნო სუნი. (კონცენტრატი0

საქონლის კოდი:7510340

შეფუთვა:20 LT.