Room care R5 conc -Diversey

16232208_0
ბრენდი: Diversey — სრეცხი საშუალებები

აღწერილობა:
ჰაერის გამწმენდი . ანტი თამბაქო და სპეციფიური სუნის ბაქტერიაბის მოსაკლავად. (კონცენტრატი)

საქონლის კოდი:7510342

შეფუთვა:20 LT.